Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

Otyłość stanowi w Polsce coraz większy problem społeczny. Analiza danych, które otrzymuje Rzecznik Praw Pacjenta, w tym zgłoszeń od pacjentów oraz raportów z instytucji oraz urzędów wskazuje na to, iż osoby chorujące na otyłość najwyższego, trzeciego stopnia, mogą nie być w wystarczający sposób objęte opieką zdrowotną. W związku z tym, Rzecznik podjął działania zmierzające do polepszenia sytuacji pacjentów w tym zakresie.


Szczegółowe informacje dotyczące placówek medycznych oraz dostępnych w nich świadczeń zdrowotnych dla osób otyłych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.bpp.gov.pl w zakładce: Dla pacjenta/Dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób otyłych, w tabelach z podziałem na poszczególne województwa.

 

Adresy innych podmiotów w regionie, które mogą udzielić świadczeń pacjentom chorym na otyłość

 

Województwo łódzkie

 

 Rodzaj Świadczenia         Nazwa Placówki
Rezonans magnetyczny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika,

ul. Pabianicka 62,93-513 Łódź

nośność stołu do 250 kg, średnica otworu gantry 60 cm

SP ZOZ USK im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, pl. Hallera 1, 90-647 Łódź

ul. Żeromskiego 113 - nośność stołu do 200 kg, średnica otworu gantry 70 cm
ul. Pomorska 251 - nośność stołu do 250 kg, średnica otworu gantry 60 cm
pl. Hallera 1 - nośność stołu do 200 kg, średnica otworu gantry 70 cm

Tomograf Komputerowy Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski - do 227 kg
PET

NZOZ Medyczne Centrum Diagnostyczne Voxel w Łodzi,

ul. Północna 42, 91-425 Łódź - 227 kg

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika,

ul. Pabianicka 62,93-513  Łódź 

nośność stołu do 227 kg, średnica otworu gantry 78 cm

Łóżka

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6,

99-100 Łęczyca

16 łóżek o nośności 230-250 kg

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego,

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź 

1 łóżko bariatryczne

8 łóżek do wagi 250 kg

10 łóżek do wagi 240 kg

Transport sanitarny Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski - 250 kg

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego,

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź 

transport pacjenta na terenie szpitala wózkiem transportowym do wagi 250 kg

Ambulanse ratownictwa medycznego

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź - 220 kg

FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. Region łódzki,

ul. M. Konopnickiej 39a, 95-200 Pabianice 

nosze typu:
STRYKER - do 228 kg
STOLLEWERK - do 220 kg
MEDIROL - do 180 kg

Zakłady opiekuńczo-lecznicze/opiekuńczo-pielęgnacyjne

"HELP-MED." sp. Z o.o., Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Raciborowice 66, 97-310 Moszczenica

2 łóżka do 230 kg