Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

 Dokumenty niezbędne do przyjęcia do Szpitala:

Przyjęcia planowe:

 • Skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarzy specjalistów, którzy mają umowę z NFZ lub prowadzą prywatną praktykę lekarską
 • Dowód osobisty (nr PESEL)

Przyjęcia nagłe:

 • W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie.
 • Osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w czasie pobytu w Szpitalu (jeśli przebywa w Szpitalu - nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia). A jeśli przedstawienie ww. dowodu nie jest możliwe należy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia udzielania świadczeń (wypisu ze Szpitala).

 

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Inne potrzebne dokumenty:

 • Książeczka ciążowa (karta przebiegu ciąży) – dotyczy ciężarnych
 • Wszystkie wyniki badań przeprowadzonych w okresie ciąży – dotyczy ciężarnych
 • Opisy ewentualnych konsultacji (kardiologicznej, stomatologicznej, internistycznej, itp.)
 • Pełna dokumentacja medyczna z poprzednich pobytów w szpitalu
 • Opcjonalnie lista przyjmowanych lekarstw

Przydatne przybory i rzeczy osobiste:

Pacjenci, którzy zostali skierowani do leczenia planowego w Szpitalu powinni zabrać ze sobą:

 • Osobiste przybory toaletowe
 • Sztućce i kubek
 • Koszulę nocną lub piżamę, szlafrok
 • Ręczniki (min. dwa)
 • Bieliznę
 • Pantofle lub klapki kąpielowe
 • Przyjmowane leki

Dzieci przyjmowane do Szpitala mogą mieć swoje ubranka i pampersy po uzgodnieniu z personelem Oddziału Dziecięcego i Oddziału Neonatologicznego z Patologią Noworodków.

Pacjentki do porodu mogą zabrać ze sobą wyprawkę niemowlęcą (Szpital zapewnia wszystkie niezbędne rzeczy dla noworodka).

W przypadku przyjęcia do Szpitala Pacjenta w stanie nagłym (zagrożenia zdrowia i życia), wyżej wymienione rzeczy osobiste powinny zostać dostarczone Pacjentowi przez rodzinę lub opiekuna faktycznego, w jak najszybszym czasie.

Przydatne informacje:

 • Nazwa, adres oraz NIP pracodawcy,
 • NIP oraz PESEL własny,
 • Nazwa, adres oraz NIP pracodawcy ojca dziecka – dotyczy m.in. ciężarnych,
 • Dokładne dane (imię, nazwisko, adres, telefon) osoby, której udzielane bedą informacje o stanie zdrowia i przebiegu leczenia Pacjenta
 • Dokładne dane (imię, nazwisko, adres, telefon) osoby, którą należy powiadomić w razie konieczności.

Pacjent powinien oddać do przechowania w szpitalnym Depozycie Ubrań odzież i obuwie wyjściowe lub przekazać je rodzinie.

Pieniądze i przedmioty wartościowe Pacjent może złożyć w Depozycie Szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu.

Pacjent nieprzytomny, bez kontaktu słowno-logicznego ma zabezpieczony depozyt obligatoryjnie przez upoważniony personel medyczny.

 

Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez Pacjenta, nie przekazane do Depozytu Szpitala.