Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik projektu -  dr n. med. Marek Kiljański

Pielęgniarka oddziałowa – pielęgniarka koordynująca projekt DDOM Urszula Twardowska
Pracownik administracyjny projektu – Renata Andziak

Telefony:

42 22 53 722 Sekretariat
42 22 53 728 Pielęgniarka Oddziałowa
42 22 53 827 Kierownik
42 22 53 540 Pracownik administracyjny


Informujemy, iż zgodnie z założeniami wniosku, realizacja projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach." z dniem 31.07.2018 r. dobiegła końca w związku z czym, zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych w DDOM Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. ze środków europejskich  przeznaczonych na projekt.
Mimo zakończenia realizacji projektu nie zaprzestajemy przyjmowania podopiecznych i co najmniej do 31.07.2021roku , w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM.

Pabianickie Centrum Medyczne deklaruje, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy z NFZ na finansowanie usług DDOM (jako świadczenia gwarantowanego), nie ma także możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego źródła – w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.08.2018 r usługi DDOM świadczone będą odpłatnie.

W okresie trwałości tj. od dnia 01.08.2018 do 31.07.2021 zobligowani jesteśmy do świadczenia usług DDOM w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu. Koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o rzeczywiste koszty wynikające z Projektu bez dodawania zysku dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. za świadczenie tej usługi i wynosi:
Koszt pobytu 1 dnia w Dziennym Domu Opieki Medycznej – 168,00 zł

Przyjęcia podopiecznych odbywają się na zasadach opisanych w projekcie, na podstawie prawidłowo wypełnionej dokumentacji.
Dokumenty do DDOM w zakładce Dla Pacjenta/dokumenty do pobrania
• Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej przy PCM Sp. z o.o.
• Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach

Osoby chętne do skorzystania z wsparcia DDOM prosimy o kontakt telefoniczny.

DDOM projekt koniec