Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

konkurs ofert na realizację filmu edukacyjnego oraz spotu reklamowego

 

Zamówienie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu pn. „Gdy wynik z cytologii masz to siebie i rodzinę dbasz” (projekt nr RPLD.10.03.03-10-B003/19) którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin i miejsce składania ofert: do 30 marca 2020 r. do godziny 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 31.03.2020 r. o godzinie 9.00 w Biurze Projektu, budynek 1 D, niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) w siedzibie zamawiającego - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 

Zapytanie ofertowe adobe pdf logo

Załączniki                adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 19 marca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi    adobe pdf logo

Dodano 26 marca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi nr 2 adobe pdf logo

Dodano 27 marca 2020 roku

 

zmiana terminu otwarcia ofert adobe pdf logo

Dodano 30 marca 2020 roku

Ogłoszenie z otwarcia   adobe pdf logo

Dodano 8 kwietnia 2020 rokuLogo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza w dniu 16 marca 2020 roku nabór uzupełniający kadry
do obsługi projektu nr RPLD.10.03.01-10-0007/18
pn. „Załóż dres-ucisz stres – program edukacyjno-rehabilitacyjny realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe nr 1uzup.3/psycholog/psychiatra

Załączniki

ogłoszenie dodano 16 marca 2020 roku


 

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza
"Konkurs ofert nr 2  na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Termin i miejsce składania ofert: do 27 marca 2020 r. godz. 9:30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 27 marca 2020 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 kwietnia 2020 r. a oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu pisemnie. Ponadto wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCM Sp z o.o. odpowiednio pod adresem pcmnzoz.pl i bip.pcmnzoz.pl

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 - podmiot - wzór umowy/ osoba fizyczna - wzór umowy

ogłoszenie dodano 13 marca 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

konkurs ofert na realizację artkułów reklamowych

Zamówienie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu pn. „Gdy wynik z cytologii masz to siebie i rodzinę dbasz” (projekt nr RPLD.10.03.03-10-B003/19) którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin i miejsce składania ofert: do 23 marca 2020 r. do godziny 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 24.03.2020 r. o godzinie 10.00 w Biurze Projektu, budynek 1 D, niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) w siedzibie zamawiającego - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 

Zapytanie ofertowe      adobe pdf logo
Załącznik nr 1 adobe pdf logo
Załącznik nr 2 adobe pdf logo
Załącznik nr 3 adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 12 marca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi    adobe pdf logo 

Projekt plakatu promującego   

projekt

plakat macica2

Zamówienie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu pn. „Gdy wynik z cytologii masz to siebie i rodzinę dbasz” (projekt nr RPLD.10.03.03-10-B003/19) którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin i miejsce składania ofert: do 31 marca 2020 r. do godziny 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 01.04.2020r.  o godzinie 10.00 w Biurze Projektu, budynek 1 D, niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) w siedzibie zamawiającego - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 Zamieszczono 23 marca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi nr 2  adobe pdf logo

Dodano 27 marca 2020 roku

Zmaina terminu otwarcia ofert adobe pdf logo

Dodano 30 marca 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert adobe pdf logo

Dodano 8 kwietnia 2020 roku


 

Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii  i Intensywnej Terapii

Termin i miejsce składania ofert: od 27.02.2020 r. do dnia 12.03.2020 roku (godzina 15.30), Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 17.03.2020 roku o godzinie 11:00, Sala konferencyna przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2020 roku (do godziny 15.30), przy czym Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi kandydatami, w okresie pomiędzy otwarciem ofert a rozstrzygnięciem konkursu. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.pcmnzoz.pl w terminie 3 dni od zakończenia procedury konkursowej.

Ogłoszenie  adobe pdf logo
 Załącznik nr 1  adobe pdf logo
 Załącznik nr 2  adobe pdf logo
 Załącznik nr 3  adobe pdf logo
 Załącznik nr 4       adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 26 lutego 2020 roku

Zawieszenie postępowania konkursowego  adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 17 marca 2020 roku


Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni ścian w salach chorych zlokalizownych w Oddziałach Pabianickiego Centrum Medycznego Sp.  o.o. w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68 pod montaż instalacji do redystrybucji programów telewizyjnych w celu korzystania z systemu telewizji szpitalnej zwanej dalej STS.

Termin i miejsce składania ofert: 28 lutego 2020 r. do godz. 12:00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 28 lutego 2020 r. o godz. 10:00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Informacji na temat Konkursu udziela Pan Jakub Sienkiewicz, Kierownik Działu Eksploatacji tel. 42-22-53-558, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Ogłoszenie

Regulamin konkursu

Wzór umowy

Ogłoszenie dodano dn. 21-02-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja opublikowana 3 marca 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ogłoszenie opublikowano 9 marca 2020 roku


Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza
"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Termin i miejsce składania ofert: do 3 marca 2020 r. godz. 9:30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 3 marca 2020 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 marca 2020 r. a oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu pisemnie. Ponadto wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCM Sp z o.o. odpowiednio pod adresem pcmnzoz.pl i bip.pcmnzoz.pl

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 - wzory umów

 Ogłoszenie dodane dnia 19 luty 2020 r.

ZMIANY DOKUMENTÓW - dodano dnia 24-02-2020 r.

 1. Ogłoszenie o konkursie - dodano załącznik Klauzula Informacyjna
 2. Regulamin konkursu - dodano zapisy dotyczące ODO
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - błędnie zeskanowany
 4. Załącznik nr 2 - wzory umów - dodano zapisy dotyczące ODO

Ogłoszenie podmiotu leczniczego o odstąpieniu od rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Informacja

Dodano 27 marca 2020 roku


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę powierzchni pod montaż instalacji do redystrybucji progrmów telewizyjnych przystosowanej do wprowadzenia usługi dostępu do Internetu, wraz z wrzutnikami monet w celu korzystania z systemu telewizji szpitalnej (STS).

Termin i miejsce składania ofert: 11 lutego 2020 r. do godz. 11:00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Informacji na temat przedmiotu dzierżawy udziela Dział Eksploatacji PCm Sp. z o.o. pod nr tel. 42-22-53-558

Ogłoszenie

Wzór umowy

Ogłoszenie dodano dn. 07-02-2020 r.

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

Dodano dnia 19-02-2020 r.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert  na wynajem budynku po Przychodni POZ nr 1 przy ul Wileńskiej 61 w Pabianicach
 Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Termin i miejsce składania ofert: 31 stycznia 2020 r. do godz. 12.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 31 stycznia 2020 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 lutego 2020 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umowy: 10 lat od dnia zawarcia

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem budynku po byłej Przychodni POZ nr 1

Ogłoszenie dodano 14 stycznia 2020 roku

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych - leczenie stomatologiczne
w Pabianickim Centrum Medycznym

Termin i miejsce składania ofert: od 9 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 roku do godz. 14.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 3 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 lutego 2020 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Warunki konkursu ofert
3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – formularz ofertowy
4/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wzory umów

Ogłoszenie dodano 9 stycznia 2020 roku

Konkurs został unieważniony z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

Dodano dnia 19-02-2020 r.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert 2/2019 na wynajem budynku po Przychodni POZ nr 1 przy ul Wileńskiej 61 w Pabianicach
 Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Termin i miejsce składania ofert: 13 grudnia 2019 r. do godz. 12.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 13 grudnia 2019 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 grudnia 2019 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: trzy lata od dnia zawarcia

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem budynku po byłej Przychodni POZ nr 1

Ogłoszenie dodano 25 listopada 2019 roku

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert 1/2019 na dzierżawę terenu przed budynkiem głównym 1D
 Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Termin i miejsce składania ofert: 29 listopada 2019 r. do godz. 10.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 29 listopada 2019 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 grudnia 2019 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: trzy lata od dnia zawarcia

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu przed budynkiem 1D

Ogłoszenie dodano 15 listopada 2019 roku

Informacja o unieważnieniu Konkursu

Dodano: 2 grudnia 2019 roku


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym

Termin i miejsce składania ofert: 19 czerwca 2019 r. do godz. 10.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 19 czerwca 2019 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2019 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 lipca 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.
3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – formularz ofertowy
4/ Załączniki nr 3a i 3b do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wzory umów

Ogłoszenie dodano 11 czerwca 2019 roku


Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

informuje, iż w konkursie ogłoszonym w dniu 07.03.2019 r. "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych" zmianie ulega: 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Pozostałe warunki konkursu bez zmian

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

informuje, iż w konkursie ogłoszonym w dniu 07.03.2019 r. "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych" zmianie ulega:
1. Treść Ogłoszenia o konkursie w zakresie:
było: punkt k) zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych
jest: punkt k ) zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych oraz opiekunów medycznych
dopisuje się punkt ł) usługi świadczone przez Ratowników medycznych
2. Treść Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w zakresie w zakresie:
było: punkt XI/ zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych
jest: punkt XI/ zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych oraz opiekunów medycznych dopisuje się punkt XIII) usługi świadczone przez Ratowników medycznych
3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Pozostałe warunki konkursu bez zmian

Poniżej do pobrania nowe wersje dokumentów

 1. Ogłoszenie o konkursie - po zmianie
 2. Regulami konkursu - po zmianie
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - po zmianie

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Termin i miejsce składania ofert: do 18 marca 2019 r. godz. 9:30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 18 marca 2019 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 marca 2019 r. a oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o rozstrygnięciu pisemnie. Ponadto wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCM Sp z o.o. odpowiednio pod adresem pcmnzoz.pl i bip.pcmnzoz.pl

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 - wzory umów
 5. Załącznik nr 3 - wykaz badań USG

Ogłoszenie dodano dnia 08-03-2019 r.


Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Neurologii"

Termin i miejsce składania ofert: do 16 stycznia 2019 r. godz. 10:00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 16 stycznia 2018 r. godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin konkursu

3. CV i życiorys zawodowy

4. Załącznik do CV

5 Oświadczenie oferenta

Ogłoszenie dodano dnia 19-12-2018 r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o."

Termin i miejsce składania ofert: 25 września  2018 r. do godz. 11.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
Otwarcie ofert: 25 września 2018 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 września 2018 r. do godz. 14.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Warunki konkursu

3. Sprostowanie ogłoszenia o konkursie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Ogłoszenie dodano: 28 wrzesnia 2018 roku


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1
Termin i miejsce składania ofert: 31 sierpnia 2018r. do godz. 9.30, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 31 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
Ogłoszenie
Regulamin konkursu
• Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzór umowy

Ogłoszenie dodano 27 sierpnia 2018 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Dodano 31 sierpnia 2018 roku


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-5
Termin i miejsce składania ofert: 8 czerwca 2018r. do godz.  12.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 8 czerwca 2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
• Ogłoszenie
Regulamin konkursu
• Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

Ogłoszenie dodano 1 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Opublikowano 12 czerwca 2018 roku


Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
konkurs ofert
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin i miejsce składania ofert: od 1 czerwca  do 20 lipca  2018 r. do godz. 15.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 23 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 lipca 2018 r. do godz. 15.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin oraz warunki konkursu

3 . CV i życiorys zawodowy

4. Oświadczenie kandydata

Ogłoszenie opublikowano 21 czerwca 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie opublikowano 27 lipca 2018 r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 29 marca 2018r. do godz. 9.30, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 29 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
• Ogłoszenie
Regulamin konkursu
• Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

Ogłoszenie dodano 27 marca 2018 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Ogłoszenie dodano 29 marca 2018 roku


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 21 marca 2018r. do godz. 9.30, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 21 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Ogłoszenie opublikowano: 13 marca 2018r.

UWAGA!

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - ogłoszenie

Informację opublikowano: 23 marca 2018r.

Informacja o unieważnieniu części konkursu - dotyczy dyżurów lekarskich w Oddziale OIT

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu w pozostałym zakresie

Informację opublikowano 27 marca 2018r.


 

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

przetarg pisemny NR 1/2018 na sprzedaż drzewa "na pniu"

rosnącego na terenie Pabianickiego Centrum Medycznego

Termin i miejsce składania ofert: do 17 stycznia 2018r. do godz. 12.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 17 stycznia 2018 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Szczegółowe warunki przetargu pisemnego:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Szczegółowy regulamin przetargu

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Załącznik nr 4

Opublikowano: 10 stycznia 2018 roku

Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego NR 1/2018

Opublikowano 18 stycznia 2018 roku


 

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
konkurs ofert
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Termin i miejsce składania ofert: od 2 października do 12 października 2017 r. do godz. 15.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 16 października 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2017 r. do godz. 15.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin oraz warunki konkursu

3 . CV i życiorys zawodowy

4. Oświadczenie kandydata

Ogłoszenie opublikowano 2 października 2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Opublikowano 25 października 2017r.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym

Termin i miejsce składania ofert: 27 czerwca 2017 r. do godz. 12.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 27 czerwca 2017 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 czerwca 2017 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stroniie Biuletynu Informacji Publicznej
Czas trwania umów: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – formularz ofertowy wraz z załącznikiem do formularza oferty
4/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wzory umów

Dodano: 20 czerwca 2017r.

Ogłoszenie i rozstrzygnieciu konkursu

Dodano: 30 czerwca 2017r.

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na

na operatora parkingów

przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o."

Termin i miejsce składania ofert: od 17 maja 2017 r. (godzina 15.00) do dnia 29 maj 2017 r. (godzina 15.00) Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
Otwarcie ofert nastąpi: 30 maja 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

Ogłoszenie opublikowano: 17 maja 2017 r.

Pytania i odpowiedzi

UWAGA!

Informacja o zakończeniu I etapu konkursu.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu

Dodano 1 czerwca 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na operatora parkingów.

Dodano: 9 czerwca 2017r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na stanowisko Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i  Poradni oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych"


Termin i miejsce składania ofert: od 18 kwietnia 2017 r. (godzina 9.00) do dnia 28 kwietnia 2017 r. (godzina 15.00) Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
Otwarcie ofert nastąpi: 4 maja 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

Do pobrania wszystko w jednym pliku

 Ogłoszenie opublikowano: 10 kwietnia 2017 r.

UWAGA!

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu

Dodano: 31 maja 2017r.

UWAGA!

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu

Dodano: 12 czerwca 2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Dodano: 23 czerwca 2017 roku


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 22 marca 2017r. do godz. 9.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 22 marca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
• Ogłoszenie
• Regulamin konkursu
• Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

• Załącznik nr 3 do Regulaminu

Ogłoszenie opublikowano: 15 marca 2017r.

UWAGA!

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dodano: 22 marca 2017r.

UWAGA!

Rozstrzygnięcie konkursu.

Dodano: 24 marca 2017r.


 

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu - endoprotezoplastyka.

Opublikowano: dnia  7 listopada 2016r

Wyniki konkiursu

Dodano dnia 16 listopada 2016r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu - endoprotezoplastyka.

Opublikowano dnia 28-10-2016 r.

 

UWAGA ! - Odwołanie konkurs 

Opublikowano dnia 28-10-2016 r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii.

Opublikowano dnia 19-09-2016 r.

Wyjaśnienie do konkursu ofert

Dodano dnia 23-09-2016 r.

Wyniki konkursu

Dodano dnia 03-10-2016 r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej.

Opublikowano dnia 19-09-2016 r.

Wyjaśnienie do konkursu ofert

Dodano dnia 23-09-2016 r.

Wyniki konkursu

Dodano dnia 03-10-2016 r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Opublikowano dnia 19-09-2016 r.

Wyjaśnienie do konkursu ofert

Dodano dnia 23-09-2016 r.

Wyniki konkursu

Dodano dnia 03-10-2016 r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza przetarg nieogrnioczony na dzierżawę pomieszczeń użytkowych w budynku Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego

Termin i miejsce składania ofert: 31 sierpnia 2016r. do godz. 12.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 31 sierpnia 2016 r. o godz. 12.30 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

Ogłoszenie
Warunki Przetargu (WP)

Wzór umowy

Ogłoszenie opublikowano: 29 sierpnia 2016r.

UWAGA!  Przedłużenie terminu składania ofert.

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informację dodano: 31 sierpnia 2016r.

UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert (dodano dnia 08-09-2016 r.)

Informacja o zmianie terminu składania ofert

UWAGA ! Zmiana wzoru umowy (dodano dnia 08-09-2016 r.)

Umowa wersja 2

 


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "


w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-5
Termin i miejsce składania ofert: 13 czerwca 2016r. do godz. 12.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 13 czerwca 2016 r. o godz. 12.30 w siedzibie udzielającego zamówienie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2016r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 lipca 2016r. – 30 czerwca 2017r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
• Ogłoszenie
• Regulamin konkursu

• Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

Ogłoszenie opublikowano: 7 czerwca 2016r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia medyczne.

Opublikowano: 15 czerwca 2016r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

ogłasza

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

w siedzibie udzielajacego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 26 lutego 2016r. do godz 15.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 29 lutego 2016r. o godz 10.00 w siedzibie udzielajacego zamówienie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 marca 2016r. i  ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 kwietnia 2016r. – 31 marca 2017r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2015r.Dz.U. poz.581 ze zm.) .

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

        Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

 Ogłoszenie opublikowano: 17 lutego 2016r.

UWAGA!  Przedłużenie terminu składania ofert.

Zmiana treści "Ogłoszenia o konkursie ofert o Udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Opublikowano: 26 lutego 2016r.

W dniu 25 lutego 2016r. o godzinie 14.46 do siedziby Udzielającego Zamówienie wpłynęło zapytanie o nastepującej treści:

"W związku z ogłoszonym w dniu 17.02.2016r. konkursem ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym, zwracamy się z zapytaniem, czy w rozumieniu §18 ust. 5 Umowy o świadczenie usług zdrowotnych rozliczenie z tytułu świadczenia na rzecz Udzielającego Zamówienie świadczeń zdrowotnych z ZUS i Urzędem Skarbowym w ramach prowadzonej przez Przyjmującego Zamówienie działalności, dotyczy obowiązku opłacenia sładek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za zatrudnione przez Przyjmującego Zamówienie osoby, wobec których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.121, ze zm) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 361, ze zm.) Przyjmujący Zamówienie jako płatnik składek jest zobowiązany rozliczać składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek?"

W związku z powyższym Udzielający Zamówienie wyjaśnia:

"Wszelkie obciążenia  o charakterze publicznoprawnym, jak również związane z obowiązkiem opłacenia składek, powinny być ponoszone przez Przyjmującego Zamówienie, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. W zakresie zaliczek na podatek kwestie te reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś kwestie związane z ZUS ustawa z dnia 13 października 1998 roku  o systemie ubezpieczeń społecznych - kwestie zbiegu tytułów do ubezpieczenia reguluje art. 9 tejże ustawy. W konsekwencji w sytuacji zaistnienia takiego zbiegu Przyjmujący Zamówienie winien zweryfikować tytuły do ubezpieczenia osób, którymi się posługuje, jak również podstawę wymiaru składek".

Opublikowano: 26 lutego 2016r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia medyczne.

Opublikowano:9 marca 2016r.


 

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

ogłasza

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

w siedzibie udzielajacego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 11 grudnia 2015r. do godz 15.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 14 grudnia 2015r. o godz 10.00 w siedzibie udzielajacego zamówienie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 grudnia 2015r. i  ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 stycznia 2016r. – 31 grudnia 2016r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2015r.Dz.U. poz.581 ze zm.) .

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

        Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

Opublikowano: 30 listopada 2015r.

Zmiana terminu rozstzygnięcia i ogłoszenia o rozsztrzygnięciu konkursu

Opublikowano: 17 grudnia 2015r.

Odwołanie konkursu

Opublikowano: 21 grudnia 2015r.