Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

W zakres naszych działań wchodzą:
• opieka lekarska dla dzieci i dorosłych na miejscu
• opieka pielęgniarska dla dzieci i dorosłych na miejscu
• wizyty domowe lekarskie i pielęgniarskie (w przypadkach uzasadnionych medycznie)
• porady lekarskie telefoniczne

Z pomocy lekarza i pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (w nocy, w dni wolne i w święta) można skorzystać w razie:
• nagłego zachorowania;
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Miejsca realizacji świadczeń:

1. Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 (wejście główne do Szpitala od strony ul. Jana Pawła II - czynne całą dobę)

  • Rejestracja - wschodnie skrzydło budynku 1A, I piętro 
  • Gabinety lekarskie - Przychodnia Specjalistyczna budynek 1D, I piętro

Świadczenia udzielane są:
• od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 - 8.00
• w soboty, niedziele i dni świąteczne całodobowo

Telefon:
42 22 53 613

Wykaz placówek :https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/7777-nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-w-lodzkiem-od-1-pazdziernika-2017-r