Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. kontynuuje ponad stuletnią tradycję szpitalnictwa w Pabianicach. Początkowo jako Zakład Opieki Zdrowotnej, obecnie jako spółka prawa handlowego, której powstanie związane było z restrukturyzacją służby zdrowia. Akt założycielski Pabianickiego Centrum Medycznego został podpisany 28 kwietnia 2009 r. Nasz personel udziela świadczeń zdrowotnych w optymalnym czasie i z optymalnym wykorzystaniem bogatej, nowoczesnej bazy diagnostyczno-leczniczej.

Hospitalizację prowadzimy w 17 oddziałach szpitalnych. Na naszych pacjentów czekają m.in. specjaliści w dziedzinie interny, ortopedii, neurologii, chirurgii, urologii, ginekologii, Pabianickiego Centrum Rehabilitacji i Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego.

Pacjenci mają wykonywany pełen zakres nieinwazyjnych badań w pracowniach diagnostycznych. Zapewniamy opiekę medyczną w ramach POZ w dwóch przychodniach działających na terenie miasta oraz opiekę specjalistyczną w ramach Przychodni Specjalistycznej. Mieszkańców powiatu obejmujemy opieką medyczną przez całą dobę – na naszym terenie działa Nocna i Świąteczna Pomoc Medyczna POZ. Rocznie w Szpitalu hospitalizujemy prawie 20 000 pacjentów oraz udzielamy blisko 162 000 porad, głównie mieszkańcom Pabianic i powiatu pabianickiego.


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.624.900,00 zł.
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330633.

NIP: 731-20-02-395
REGON: 100682491

Siedziba Spółki: ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

 Misją Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. jest:

" Twoje zdrowie - naszym celem"

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. przystapiła do Polskiej Federacji Szpitali. Federacja jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji Szpitali HOPE obejmującej około 80% łóżek szpitalnych w UE (www.federacjaszpitali.pl)

 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. znalazła się wśród najlepszych polskich szpitali wyróżnionych tytułem „Skrzydła Zdrowego Biznesu”, w rankingu Dziennika Gazety Prawnej oraz wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. Oceniano kondycję finansową placówek (m.in. płynność, wysokość zadłużenia, rentowność, poziom zarejestrowanych oraz przeterminowanych płatności) na podstawie dostępnych w sądach gospodarczych danych z ostatnich trzech pełnych lat obrachunkowych. W rankingu znalazło się sto placówek, publicznych i prywatnych, podzielonych na kategorie według przychodów za 2012 rok. PCM dostało wyróżnienie w kategorii 51-100 mln zł. Prezes Dominika Konopacka odebrała wyróżnienie 11 grudnia 2014 r., podczas gali towarzyszącej sympozjum „e-zdrowie 2014 – Medycyna 3.0”.