Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 735 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg                i wniosków (Dz. U. 2002 nr 5, poz. 46).

Informujemy, że na terenie Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. funkcjonuje Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, którego zadaniem jest stworzenie niezbędnych warunków dla realizowania praw Pacjentów.
Każdy Pacjent mający wątpliwości lub obawy czy Jego prawa są przestrzegane, potrzebujący wsparcia i pomocy przy ich egzekwowaniu może skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, którym jest

Pani Lidia Klimczak - Moszyńska 

dyżury: wtorki i czwartki w godzinach 11.00 – 12:00
(budynek szpitalny 1D, wysoki parter, Sekretariat Zarządu)
telefon kontaktowy: 512 186 549 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00)
email: lTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z pomocy Pełnomocnika mogą korzystać Pacjenci Szpitala oraz osoby działające w interesie Pacjenta (rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny).

Do obowiązków i zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy m. in.:

  • informowanie Pacjenta o Jego prawach oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem,
  • ochrona praw Pacjenta oraz wskazanie możliwości korzystania z nich,
  • przyjmowanie, rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski i skargi wpływające od Pacjentów,
  • podejmowanie działań zmierzających do usunięcia przyczyny skargi,
  • pomoc i współpraca z osobami (opiekunem, rodziną, przedstawicielem prawnym) działającymi w interesie Pacjenta.

W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. urzęduje także Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Funkcję tą sprawuje

Pani Joanna Zdanowicz

tel. kontaktowy:  664 082 695

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (budynek Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego, l piętro, pokój nr 107).

Godziny urzędowania:

wtorek w godz. 6.30 - 14.30

piątek w godz. 6.30 – 14.30

pierwszy, trzeci i piąty czwartek miesiąca w godz. 6.30 - 14.30


rzppszpPrzyjęcia Pacjentów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w każdy czwartek w godzinach 12.00 - 13.00 w biurze
p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.
lek. med. Konrad Michalski 
(Budynek 1D, wysoki parter, Sekretariat Zarządu)
telefon kontaktowy: 42 22 53 503

UWAGA:

Ponadto w sprawach bieżących dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznego Sp. z o.o., prosimy zgłaszać się bezpośrednio do Ordynatorów / Kierowników medycznych komórek organizacyjnych lub Pielęgniarek Oddziałowych / Koordynujących w godzinach pracy personelu.


Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:

Wnoszone na piśmie należy przesłać na adres:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 68
95-200 Pabianice

lub składać w Kancelarii Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., budynek 1 D, wysoki parter, pokój 036 (w godz. 7.30 – 15.30).

Skargi i wnioski można również przesłać faksem pod numer 42 214 92 99 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania. Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

Skargi i wnioski można także składać do następujących instytucji:


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Adres: ul. dr. Stefana Kopcińskiego 58, Łódź 90-032

Skargami Pacjentów zajmuje się Dział Obsługi Świadczeniobiorców (90-032 Łódź ul. Kopcińskiego 56)
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 42 275 48 60, fax.: 42 275 40 61
czynny
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

oraz

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
01-171 Warszawa ul. Młynarska 46

Rzecznik Praw Pacjenta

Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Sekretariat: tel.: 22 532 82 50, fax: 22 532 82 30 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Przyjęcia Interesantów w Biurze:      
poniedziałek w godz. 9.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00Ogólnopolska bezpłatna Infolinia: 800 190 590Umocowanie prawne ochrony praw pacjenta:

  • Ustawa z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417
    z późn. zm.);
  • Ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. z 2006 r., Nr 16, poz. 126 z późn. zm.).