Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

nfz logo a kolor

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
(gabinet 116 D)

tel: 42 22 53 882

Zapisy do poradni odbywają się w rejestracji głównej; tel. 42 22 53 855

Przyjmują:
dr n. med. Dorota Kardas – Sobantka (specjalista pediatra, specjalista alergolog)
dr n. med. Krzysztof Langer (specjalista alergolog)
Godziny przyjęć:

poniedziałek      14.00       18.00 
środa 10.00       14.00 (immunoterapia)
piątek 8.30       12.30

 

PRACOWNIA SPIROMETRYCZNA I WYKONYWANIE TESTÓW SKÓRNYCH

pielęgniarka Lidia Adadyńska - Rogozińska

INFORMACJA DLA PACJENTA

W celu uzyskania świadczenia zdrowotnego osoba niepełnoletnia zgłasza się na wizytę z rodzicem lub opiekunem faktycznym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2012, nr 159 z późn. zm.)

Na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty należy dostarczyć:

  • karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz wyniki ostatnich badań diagnostycznych,
  • listę aktualnie przyjmowanych leków,
  • dwa zeszyty 16-kartkowe w kratkę (w jednym należy opisać swoje spostrzeżenia dotyczące: objawów alergii u dziecka, chorób przebytych oraz ich leczenia od urodzenia przez okres niemowlęcy do czasu wizyty).

Do wypisania zwolnienia lekarskiego potrzebne są:

  • NIP pracodawcy
  • PESEL osoby otrzymującej zwolnienie lekarskie