Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

nfz logo a kolor

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Przychodni Nr 3 przy ul. Nawrockiego 24a

tel: 42 213 54 54

Zapisy do Poradni Ginekologiczno - Położniczej odbywają się w rejestracji znajdującej się przy poradni i w godzinach pracy poradni.

Przyjmują:
lek. Piotr Miśkiewicz (specjalista ginekolog-położnik)
lek. Magdalena Małolepsza (specjalista ginekolog-położnik)
lek. Elżbieta Rybak - Suwała (specjalista ginekolog-położnik)

Godziny przyjęć:

poniedziałek      8.00      11.00    i 12.00   14.00
wtorek 13.00 16.00    
środa 10.00 12.00    
czwartek 9.00 11.00    
piątek 8.00 10.00    

INFORMACJA DLA PACJENTA

Ogłoszenie !

Z dniem 1 stycznia 2012r weszły w życie przepisy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.09.2012r w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką ( Dz. U. Z 2010rnr 183, poz. 1234)
W związku z tym od 1 stycznia 2012r prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się,zaświadczenia że matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Gdańska 7
tel. 42 226 82 62
fax: 42 226 82 68

Na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty należy dostarczyć:

  • karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz wyniki ostatnich badań diagnostycznych*
  • listę aktualnie przyjmowanych leków

Przed wejściem do gabinetu ginekologicznego, zanim rozpocznie się badanie:

  • prosimy o przypomnienie sobie i podanie lekarzowi daty ostatniej miesiączki
  • prosimy o skorzystanie z toalety, celem mikcji

Wyniki badań cytologicznych Pacjentki odbierają osobiście w godzinach przyjęć lekarza prowadzącego.

Do wypisania zwolnienia lekarskiego potrzebne są:

  • NIP pracodawcy
  • PESEL osoby otrzymującej zwolnienie lekarskie

*OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na badania diagnostyczne od specjalisty proszeni są o przynoszenie do poradni oryginałów wyników badań (kopie można wykonać w rejestracji ogólnej za odpłatnością)

Zaktualizowano 8 grudnia 2017 roku