Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Poradnia Medycyny Pracy

(gabinet 140 D)

tel: 42 22 53 877/ 506 770 382

Rejestracja odbywa się bezpośrednio w Poradni, w podanych niżej godzinach.

Przyjmują:
lek.  Bożenna Orzełowska (specjalista chorób wewnętrznych)
lek.  Ewa Kuźniak (specjalista anestezjolog)
Godziny przyjęć:

Rejestracja
poniedziałek  11.00  15.00  
wtorek 11.00 15.00
środa 11.00 17.00   z lekarzem 14.30
16.30
czwartek 11.00 15.00  
piątek 11.00 17.00   z lekarzem 14.30 16.30

 

INFORMACJA DLA PACJENTA!

• Pacjenci, którzy są zainteresowani odpłatnym skorzystaniem z porady* lekarza specjalisty mogą taką poradę uzyskać po uiszczeniu w punkcie kasowym kwoty 80 zł

*Jeżeli w trakcie wizyty lekarz specjalista stwierdzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych zabiegów lub badań pacjent będzie musiał za te dodatkowe świadczenia zapłacić.

• Pacjenci wysyłani na konsultacje do specjalisty ( neurologa,okulisty, laryngologa) na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy przyjmowani są w pierwszej kolejności.
Osoby zgłaszające się na badania profilaktycze winne okazać się dowodem tożsamości  

Dziękujemy!

 

Zaktualizowano 8 grudnia 2018 roku