Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Poradnia Otolaryngologiczna
(gabinet 143 D)

tel: 42 22 53 865

Poradnia Otolaryngologiczna nie świadczy usług medycznych w ramach kontraktu z NFZ

Pacjenci, którzy są zainteresowani odpłatnym skorzystaniem z porady lekarza specjalisty mogą taka poradę uzyskać po uiszczeniu w punkcie kasowym kwoty 100,00 zł.

Jeżeli w trakcie wizyty lekarz specjalista stwierdzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub zabiegów Pacjent będzie musiał za te dodatkowe świadczenia zapłacić.

Pacjenci na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy przyjmowani są w pierwszej kolejności. Osoby zgłaszające się na badania profilaktyczne winny okazać się dowodem tożsamości.

Przyjmują:
lek. Danuta Wolniewicz (specjalista otolaryngolog)

 

Godziny przyjęć:

środa 10.00 12.00

 

Zaktualizowano 30 czerwca 2021 roku