Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

nfz logo a kolor

Kierownik Przychodni - lek. stom. Zdzisław Orman

tel. 42 22 53 879*

*Pod tym numerem telefonu nie są umawiane wizyty do poszczególnych lekarzy stomatologów. Telefony do gabinetów, gdzie asystentki stomatologiczne zapisują na wizyty, podane są przy opisie każdej poradni funkcjonującej w strukturach Przychodni Stomatologicznej.

 

Oferujemy najwyższej jakości metody leczenia, wykwalifikowany zespół  lekarzy specjalistów.

 

Przyjęcia w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie (konkurencyjne ceny)

 Od maja w ofercie znajdziecie Państwo nowe usługi - serdecznie zapraszamy.

stomatologiareklama

 

Rejestracja Przychodni Stomatologicznej 
(gabinet 112D)

tel.  42 22 53 883

poniedziałek   8.00   18.00
 wtorek   8.00  18.00
środa   8.00  18.00
 czwarteki   8.00  14.00
 piątek   8.00  18.00

UWAGA!

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE TELEFONICZNE LUB OSOBISTE POTWIERDZENIE WIZYTY.

Przyjmujemy w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie.

PESEL – TO KLUCZ DO WERYFIKACJI W SYSTEMIE NFZ
REJESTRACJA PACJENTÓW ODBYWA SIĘ PO PODANIU NUMERU PESEL, BĄDŹ OKAZANIU DOWODU TOŻSAMOŚCI

INFORMACJA O STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ

Po godz. 19.00 i w dni wolne od pracy pacjenci mogą uzyskać pomoc w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej w następujących placówkach

 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, PORADNIA STOMATOLOGICZNA, ul.Sienkiewicza 137/141, 90-302 Łódź-Śródmieście
 • Centrum Stomatologii Duodent  PORADNIA STOMATOLOGICZNA , ul.Rwańska 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

W tych placówkach, w razie nagłego bólu zęba, można skorzystać z pomocy stomatologa w dni powszednie od 1900 do 700 rano, a w soboty, niedziele i święta przez cała dobę.

Godziny otwarcia poradni, które udzielaja świadczeń w zakresie pomocy doraźnej stomatologicznej
poniedziałek   00:00-07:00  / 19:00-23:59
wtorek            00:00-07:00  / 19:00-23:59
środa              00:00-07:00  / 19:00-23:59
czwartek         00:00-07:00  / 19:00-23:59
piątek             00:00-07:00  /  19:00-23:59
sobota            00:00-23:59
niedziela         00:00-23:59

 

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA PACJENTA

POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ korzystają:

 1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi, żołnierze zastępczej służby wojskowej, cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz kombatanci,
 3. Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 4. Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 5. Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów – w zakresie przeszczepów,
 6. Kobiety w ciąży,
 7. Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 8. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 9. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 10. Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia,
  o którym mowa w art. 9a ust. 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1777 z późn. zm.).

POZA KOLEJNOŚCIĄ JEDYNIE ZE ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ korzystają:

 1. Dawcy Przeszczepu.  

KORZYSTANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZPITALACH I ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH
W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ oznacza, że:

 1. Świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 2. Świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia,
 3. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 4. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych
  od dnia zgłoszenia,
 5. Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 Podstawa prawna:

       Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz.1398 z późn. zm.)

       Ustawa z dnia 01 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2134)

Pabianice, dnia 26 stycznia 2021 roku