Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

nfz logo a kolor

Kierownik Przychodni - lek. stom. Zdzisław Orman

tel. 42 22 53 879*

*Pod tym numerem telefonu nie są umawiane wizyty do poszczególnych lekarzy stomatologów. Telefony do gabinetów, gdzie asystentki stomatologiczne zapisują na wizyty, podane są przy opisie każdej poradni funkcjonującej w strukturach Przychodni Stomatologicznej.

 

Oferujemy najwyższej jakości metody leczenia, wykwalifikowany zespół  lekarzy specjalistów.

 

Przyjęcia w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie (konkurencyjne ceny)

 Od maja w ofercie znajdziecie Państwo nowe usługi - serdecznie zapraszamy.

stomatologiareklama

 

Rejestracja Przychodni Stomatologicznej 
(gabinet 112D)

tel.  42 22 53 883

poniedziałek   8.00   18.00
 wtorek   8.00  18.00
środa   8.00  18.00
 czwarteki   8.00  14.00
 piątek   8.00  18.00

UWAGA!

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE TELEFONICZNE LUB OSOBISTE POTWIERDZENIE WIZYTY.

Przyjmujemy w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie.

PESEL – TO KLUCZ DO WERYFIKACJI W SYSTEMIE NFZ
REJESTRACJA PACJENTÓW ODBYWA SIĘ PO PODANIU NUMERU PESEL, BĄDŹ OKAZANIU DOWODU TOŻSAMOŚCI

INFORMACJA O STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ

Po godz. 19.00 i w dni wolne od pracy pacjenci mogą uzyskać pomoc w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej w następujących placówkach

 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, PORADNIA STOMATOLOGICZNA, ul.Sienkiewicza 137/141, 90-302 Łódź-Śródmieście
 • Centrum Stomatologii Duodent  PORADNIA STOMATOLOGICZNA , ul.Rwańska 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

W tych placówkach, w razie nagłego bólu zęba, można skorzystać z pomocy stomatologa w dni powszednie od 1900 do 700 rano, a w soboty, niedziele i święta przez cała dobę.

Godziny otwarcia poradni, które udzielaja świadczeń w zakresie pomocy doraźnej stomatologicznej
poniedziałek   00:00-07:00  / 19:00-23:59
wtorek            00:00-07:00  / 19:00-23:59
środa              00:00-07:00  / 19:00-23:59
czwartek         00:00-07:00  / 19:00-23:59
piątek             00:00-07:00  /  19:00-23:59
sobota            00:00-23:59
niedziela         00:00-23:59

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA:

Informujemy, iż zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (po okazaniu aktualnego dokumentu uprawniającego do posiadania uprawnień) od 31 sierpnia 2017 r. posiadają następujące osoby:

 1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 3. Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 4. Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów – w zakresie przeszczepów,
 5. Kobiety w ciąży,
 6. Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 7. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 8. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 POZA KOLEJNOŚCIĄ JEDYNIE ZE ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ korzystają:

 1. Dawcy Przeszczepu.  

KORZYSTANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZPITALACH I ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ oznacza, że:

 1. Świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 2. Świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia,
 3. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 4. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
 5. Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 Podstawa prawna:

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1510 z późn. zm.)

ustawa z dnia 01 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Pabianice, dnia 30 października 2018 roku