Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

KOMUNIKAT!

Z dniem 1 marca 2019 roku Poradnia Stomatologiczna z Przychodni nr 1 przy ul. Wileńskiej 61 zostaje przeniesiona do Przychodni Stomatologicznej przy ul. Jana Pawła II 68, gabinet 107D.

Godziny przyjęć lekarza stomatologa oraz telefon kontaktowy pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy Poradni: http://www.pcmnzoz.pl/index.php/przychodnia-stomatologiczna/poradnia-stomatologiczna