Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

nfz logo a kolor

Poradnia Stomatologiczna Przychodnia nr 3, ul. Nawrockiego 24A

tel. 42 61 44 912

Rejestracja pacjentów odbywa się w godzinach pracy poradni.

Przyjmują:

lek.stom. Anna Szik

Godziny przyjęć:

poniedziałek           8.00        14.00  
wtorek  12.00  18.00  
środa*  8.00  14.00      godziny przyjęć zmienne co 6 miesięcy
środa* 12.00 18.00  
czwartek  8.00  14.00  

 

lek.stom. Paweł Górzyński

Godziny przyjęć:

poniedziałek         12.00          18.00  
wtorek 8.00  14.00  
środa* 12.00  18.00    godziny przyjęć zmienne co 6 miesięcy
środa* 8.00 14.00  
piątek 8.00  14.00