Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

nfz logo a kolor

Szkolna Poradnia Stomatologiczna - Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mokra 28

tel. 506 770 313

Rejestracja pacjentów odbywa się w godzinach pracy Poradni.

Poradnia świadczy usługi zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Podjęcie leczenia możliwe jest po wypełnieniu przez rodziców/ opiekunów prawnych zgody na leczenie - plik do pobrania

Przyjmuje:

lek. stom. Renata Wojtal 

Godziny przyjęć:

 poniedziałek  08:00 13:00
 wtorek 08:00 13:00
 środa 08:00  13:00
czwartek  08:00 13:00
piątek 08:00 12:00

  

komiks1 żródło: dev.kkdesigns.pl