Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Dział Zamówień Publicznych


Kierownik  tel.: 42 22 53 573
Dział Zamówień Publicznych
 - tel. 42 22 53 828

 

W menu po lewej stronie znajdują się odnośniki do prowadzonych oraz archiwalnych postępowań.