Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. funkcjonuje Zespół ds. Etyki w składzie:

 

Przewodniczący:

dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski - Oddział Urologiczny

Członkowie:

  1. mgr Joanna Grzelińska - Pabianickie Centrum Psychiatryczne
  2. lek. med. Mirosława Zakrzewska - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  3. spec. piel. Elżbieta Bączyk - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  4. piel. mgr  Emilia Rosiak - Oddział Wewnętrzny II

 

Przewodniczący i członkowie Zespołu wspierają oraz służą pomocą w rozwiązywaniu problemów natury etycznej.

Zespół służy pomocą pacjentom, ich rodzinom, opiekunom oraz personelowi Szpitala.

 

Celem umówienia indywidualnego spotkania, osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

  • dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski - Oddział Urologiczny, tel. 42 22 53 776; codziennie w godzinach 10.00 - 12.00
  • mgr Joanna Grzelińska - Pabianickie Centrum Psychiatryczne, tel. 42 22 53 873; wtorki i czwartki w godzinach 10.00 - 12.00
  • lek. med. Mirosława Zakrzewska - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, tel. 42 22 53 646; codziennie w godzinach 12.00 - 14.00
  • spec. piel. Elżbieta Bączyk - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, tel. 42 22 53 644; codziennie w godzinach 7.00 - 8.00, 13.00 - 14.00
  • piel. mgr Emilia Rosiak -  tel. 42 22 53 761; poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 11.00 - 13.00