Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

Dni Spirometrii 2019 odbędą się w dniach  7 - 12 października i są częścią europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.

plakat spirometria 2019

Jest  to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Naszym celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego.

Co prawda głosowanie w plebiscycie HIPOKRATES ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2019 zakończyło się 24 lipca, jednak dopiero teraz - we wrześniu odbędzie się jego oficjalna gala, w której wezmą udział zwycięzcy oraz laureaci z powiatów i województwa i podczas której odbiorą nagrody. Wydarzenie połączone będzie ze szkoleniem „Pracownicy medyczni i placówki zdrowia w mediach społecznościowych”.

Plebiscyt podzielono na dwa etapy. Pierwszy to głosowanie w powiatach. Zwycięzcy tego etapu z poszczególnych kategorii kwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

W tym roku postanowiliśmy za bardzo nie nagłaśniać głosowania, aby przekonać się CZY PACJENCI SAMI DOCENIĄ KOGOŚ Z NAS. I CHYBA SIĘ UDAŁO.

Iwona

KATEGORIA POŁOŻNA ROKU - w powiecie pabianickim zwyciężyła nasza koleżanka Iwona Jach.  W etapie wojewódzkim Iwona zdobyła 8 miejsce – jesteśmy bardzo dumni z Jej osiągnięcia

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w programie szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego, który finansowany jest w całości ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

 


Zapewne znacie Państwo, stare polskie przysłowie – „szewc bez butów chodzi”. Mamy pełną świadomość, iż naszą informację kierujemy do osób pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

plakat program grypaAAA

Pracownia Tomografii Komputerowej Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. pozyskała kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług medycznych.
Pragniemy Państwa poinformować, iż od dnia 1 lipca 2019 roku Zakład Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki – Pracownia Tomografii Komputerowej będzie realizować kontrakt z NFZ OW w Łodzi. Kontrakt zakłada, że Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. będzie wykonywać bezpłatnie tomografię komputerową pacjentom, którzy posiadają skierowanie z sygnaturą NFZ poradni specjalistycznej wystawione przez lekarza specjalistę.

62012160 468905647215680 4945636312855085056 n
Pacjenci będą mogli skorzystać z diagnostycznych badań specjalistycznych, takich jak badania głowy i szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, zatok czy układu kostno-stawowego za wyjątkiem badania tomografii mięśnia sercowego.
Pracownia wyposażona jest w nowoczesny tomograf komputerowy GE Brightspeed 16 Elite. Świadczenia realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

We wszystkich Oddziałach Wojewódzkich NFZ działa Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

TIP, czyli Telefoniczna Informacja Pacjenta to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

TIP- Telefoniczna Informacja Pacjenta jest jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Jednolity numer w całym kraju zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

800 190 590 to dotychczasowy numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta.

wersja 2

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 będzie można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. W celu zagwarantowania wysokiej jakości obsługi Pacjentów, rozmowy są nagrywane. Zależy nam na wysokiej jakości udzielanej informacji i profesjonalnej obsłudze Pacjentów.

Łódzki OW NFZ włącza się do kampanii informacyjnej zainicjowanej przez Śląską Izbę Lekarską. Wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi przypomina o tym, że Szpitalny Oddział Ratunkowy to miejsce, w którym ratuje się życie i zdrowie najciężej chorych pacjentów. 

SOR1

W Łódzkiem, podobnie jak w całej Polsce, rusza kampania społeczna skierowana do pacjentów pod hasłem „SOR (RY) TU RATUJE SIĘ ŻYCIE." Nie odbieraj innym szansy”

Wiele osób chwaliło sobie pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej, który zakończył swoją działalność finansowaną ze środków UE w lipcu 2018 roku.

DDOM plakat

I tutaj mamy dla Państwa dobrą wiadomość.

Dział Realizacji Projektów i Rozwoju pozyskał dla naszych mieszkańców nowy projekt DDOM Szczegóły znajdują się w linku http://pcmnzoz.pl/index.php/ddom-2
Rekrutacja dla uczestników odbywa się od miesiąca czerwca 2019 roku, dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji są już dostępne na stronie poświęconej projektowi.
Zapraszamy wszystkich chętnych. Liczba miejsc jest ograniczona.

Łódzki OW NFZ 22 marca 2019 r. rozstrzygnął  konkurs na świadczenia ratownictwa medycznego w Łódzkiem. Od 1 kwietnia w Łódzkiem będzie jeden rejon operacyjny, obsługiwany przez jedną scentralizowaną  dyspozytornię medyczną i 105 zespołów ratownictwa medycznego tj. o 5 zespołów ratownictwa medycznego więcej, 3 z nich będą stacjonowały w małych miejscowościach. Umowa o udzielanie świadczeń zostanie zawarta z  Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego i będzie realizowana wspólnie z 11 placówkami medycznymi z Łódzkiego.

baner ratownictwo

Łódzki OW NFZ rozstrzygnął konkurs na świadczenia ratownictwa medycznego w Łódzkiem.  Nowa umowa będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2019 r do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym o kontrakt z NFZ mogły ubiegać się tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, podmioty z 51%-owym udziałem Skarbu Państwa lub  jednostek samorządowych.

PRIMUZ

24.03.2019 zapraszamy do Fabryki Wełny na wyjatkowy koncert. Zagra dla nas ceniona Orkiestra Smyczkowa PRIMUZ. Tym razem spotkanie z muzyka ma wydźwięk charytatywny - gramy dla Pabianickiego Centrum Medycznego. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na remont Pabianickiego Centrum Rehabilitacji.

chair 2584260 1920

11 lutego obchodzić będziemy już po raz XXVII Światowy Dzień Chorego. Święto ustanowił Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia - kard. Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego - wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Mottem tegorocznych obchodów jest cytat z Ewangelii wg św. Mateusza - “Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. W tegorocznym orędziu papież Franciszek mówi: „Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest “ważny”.”

plakat